Subwoofer

 • Boss Audio MR101

  • 10″ Woofer sa jednostrukom 4 ohm-skom zvučnom zavojnicom
  • 600W vršna snaga., 300W RMS snaga
  • 85dB djelotvornost, 44 Hz rezonatna frekvencija
  • Polipropilenski konus i gumeni okvir

 • Boss Audio MR105

  • 10″ Woofer sa jednostrukom 4 ohm-skom zvučnom zavojnicom
  • 1000W vršna snaga., 500W RMS snaga
  • 87dB djelotvornostt, 43 Hz rezonatna frekvencija
  • Polipropilenski konus i gumeni okvir
  • Radi u 0,3 CuFt zatvorenom ili 0,8Cuft otorenom kučištu